مقالات در زمینه ارتعاشات

نویسندگان عنوان مقاله ردیف
امير خوشنام- محمدجواد مهرابيان- علي الله پناه استفاده از تکنيک آناليز ارتعاشات در عيب يابي الکتروموتور51B واحد زمزم2 فولاد خوزستان 1
محمدعلی حاج‌عباسی- محمد فرهادی افشار ریشه‌یابی علل خرابی‌ها و اثرات ارتعاشی نامطلوب دردرام آگلومره مجتمع مس میدوک و ارائه راهکار رفع آن 2
علی جهان شاهلو- مهدی یوسفی مطالعه موردی شناسایی وکنترل پدیده هامینگ در محفظه احتراق توربین گاز V94.2 با استفاده از آنالیز ارتعاشات 3
علی داودآبادی- حسام الدین ارغند- محمد سماواتیان مقایسه روش SPM با آنالیز ارتعاشات در تشخیص زود هنگام عیب یاتاقان‌های غلتشی 4
محمد­مهدی جنیدی پور- مصطفی فیروزآبادی عیب­یابی چرخ­دنده انتقال قدرت آسیای دوار با استفاده از روابط محاسباتی AGMA و تکنیک های پایش وضعیت آنالیز ارتعاشات و ترموگرافی 5
رضا اقبالی دهکردی- عبدالزهرا حوالاتی- مسعود سلمانیان طبسی تاثیر لقی و فرسودگی در گیربکس بر طیف فرکانسی 6

مقالات در زمینه روغن

نویسندگان عنوان مقاله ردیف
سمیرا جمالی الموتی- بهروزکشاورزرضائی شکل گیری وارنیش در روغن های توربین و سیستمهای هیدرولیک نیروگاه شهید رجائی قزوین و روش­های کنترل آن 1
علي رضا مسعودي- محمد هادي بهرامي ببررسی كار آمدي روش طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) 2
علی علیزاده درکنترل عوامل تخریب روغن ديزل لکوموتیو GT26CW 3

مقالات در زمینه ترموگرافی

نویسندگان عنوان مقاله ردیف
محمد جواد زارع گلستانی- محبوبه خواجه زاده شناسایی عیب اتلاف حرارت در کوره عمودی خط گالوانیزه مداوم شرکت فولاد امیرکبیر و رفع عیب آن بوسیله علم ترموگرافی 1

مقالات در زمینه آنالیز جریان

نویسندگان عنوان مقاله ردیف
سعید مهدوی فر- محمد قربان فیض آبادی- محمدرضا ورمزيار- ارشدشاهمرادی- بابک هنرفر- رضا مدنیان تشخیص عیب نامیزاني جرمي در موتور الکتريکي با استفاده آنالیز مشخصه جريان الکتريکي استاتور و مقايسه آن با ارتعاشات 1

مقالات در زمینه همراستا سازی

نویسندگان عنوان مقاله ردیف
محمدعلي حاج‌عباسی- افسانه امينايي روشي بديع و دقيق براي تنظيم همراستايي محور‌هاي چرخان 1