کمیته های کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

سمیه محمدی
دبیر اجرایی


دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر مهدی بهزاد عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اعضای کمیته علمی

صادق لو شرکت خدمات مهندسی استاک
همایون صادقی دانشگاه تبریز
مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
بسم النجار
حمید احمديان دانشگاه علم و صنعت
علیرضا مسعودی شرکت البرز تدبیرکاران
علی‌اکبر وکیلی بخش صنعت
نورالدین ولی الهی فولاد خوزستان
حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صنیعی منفرد دانشگاه الزهرا
محمدعلی رضوانی دانشگاه علم و صنعت
هوشنگ رستمیان بخش صنعت
محمدعلی حاج عباسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود آسايش پژوهشگاه نيرو
عبدالرضا اوحدی دانشگاه صنعتی امیركبیر
خلیل محمدی شرکت مدیریت تولید برق شازند
یعقوب برومند پتروشیمی جم
غلامرضا راشد دانشگاه صنعت نفت
حسام الدین ارغند
عباس روحانی دانشگاه شهید بهشتی
عبدالصمد محمدی شرکت توان کاونت
سمیه محمدی دانشگاه صنعتی شریف