کمیته های کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

سمیه محمدی
دبیر اجرایی


دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیئت رئیسه

  • مهندس علی فرهور مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
  • دکتر مهدی بهزاد عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر علیرضا مسعودی مدیرعامل شرکت البرز تدبیرکاران
  • دکتر غلامرضا راشد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
  • مهندس سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تندگویان
  • مهندس عبدالصمد محمدی مدیر عامل شرکت توان کاونت

اعضای کمیته علمی

مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
حمید احمديان دانشگاه علم و صنعت
علیرضا مسعودی شرکت البرز تدبیرکاران
علی‌اکبر وکیلی بخش صنعت
نورالدین ولی الهی فولاد خوزستان
حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صنیعی منفرد دانشگاه الزهرا
عباس روحانی دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی رضوانی دانشگاه علم و صنعت
هوشنگ رستمیان بخش صنعت
محمدعلی حاج عباسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا راشد دانشگاه صنعت نفت
بسم النجار دانشگاه Växjö
مسعود آسايش پژوهشگاه نيرو
خلیل محمدی شرکت مدیریت تولید برق شازند
یعقوب برومند پتروشیمی جم
محسن اصغری دانشگاه صنعتی شریف
حسام الدین ارغند دانشگاه زنجان
مرتضی همایون صادقی دانشگاه تبریز
منصور صادقلو شرکت خدمات مهندسی استاک
عبدالرضا اوحدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیه محمدی دانشگاه صنعتی شریف