کمیته های کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

مهندس علی داوود آبادی
دبیر اجرایی

دانشجوی دکتری
دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیئت رئیسه

  • مهندس علی فرهور مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی
  • دکتر مهدی بهزاد عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر علیرضا مسعودی مدیرعامل شرکت البرز تدبیرکاران
  • مهندس قاسمی شهری مدیر مجتمع پتروشیمی جم
  • مهندس علیرضا اصل عربی مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های‎ فیزیکی وزارت نفت
  • دکتر غلامرضا راشد هیت علمی دانشگاه صنعت نفت

اعضای کمیته علمی

صادق لو شرکت خدمات مهندسی استاک
همایون صادقی دانشگاه تبریز
مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
حمید احمديان دانشگاه علم و صنعت
علیرضا مسعودی شرکت البرز تدبیرکاران
علی‌اکبر وکیلی بخش صنعت
حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صنیعی منفرد دانشگاه الزهرا
محمدعلی رضوانی دانشگاه علم و صنعت
هوشنگ رستمیان بخش صنعت
نورالدین ولی الهی شرکت فولاد خوزستان
محمدعلی حاج عباسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا راشد دانشگاه صنعت نفت
بسم النجار دانشگاه Växjö
عبدالرضا اوحدی دانشگاه صنعتی امیركبیر
مسعود آسايش پژوهشگاه نيرو
خلیل محمدی شرکت مدیریت تولید برق شازند
یعقوب برومند پتروشیمی جم
حسام الدین ارغند
عباس روحانی دانشگاه شهید بهشتی