فرم درخواست غرفه

نوع غرفه انتخابی میتواند به صورت زیر باشد:

  1. غرفه 2×3
  2. غرفه 3×3
  3. غرفه 4×3

 

هزينه غرفه شامل اختصاص غرفه با ابعاد مورد نظر، پذيرايی و حضور دو نفر کارشناس غرفه در روزهاس کنفرانس و درج نام شرکت در ويژه‌نامه میباشد. امكانات غرفه شامل يك ميز و دو عدد صندلي و يك عدد پريز برق در غرفه است.

از *
غرفه انتخابی *
نوع غرفه انتخابی *
تصویر فیش هزینه پرداختی *
تلفن تماس *
نام و نام خانوادگی کارشناس اول *
نام و نام خانوادگی کارشناس دوم *
نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
captcha
Captcha *