ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

مهندس مجید رجبی
دبیر اجرایی


محل برگزاری
سخنران کلیدی
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد
هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 3000000 تومان
  • دانشجویی : 1700000 تومان