ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عباس روحانی
دبیر اجرایی

هیت علمی
دانشگاه شهید بهشتی

محل برگزاری

تهران - خيابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف

سخنران کلیدی
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد

وضعیت پایش وضعیت در ده سال آینده

هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 6500000 تومان
  • دانشجویی : 2500000 تومان
شرکت های حاضر در نمایشگاه