تماس با ما

نشانی دبیرخانه : تهران - خيابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشكده مهندسی مكانیک - صندوق پستی: 11155-9567

تلفكس : 02166165509- 02166165573 - 02166165500

رایانامه :cmfd@mech.sharif.ir