فرم ثبت نام حمایت کنندگان

حمایت از کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی در سه سطح یک، دو، سه دسته بندی شده است. برای هر یک از این سطوح خدمات متقابل نیز به طور جداگانه در نظر گرفت است که در ادامه ذکر شده است:

 

رده بندي

خدمات متقابل به حاميان كنفرانس

3

2

1

 

 

×

اختصاص غرفه رايگان در نمايشگاه جانبی كنفرانس ( 9 متر مربع)

 

 

×

قراردادن بروشور و پيغام تبليغاتی سازمان/ شركت در داخل هداياي عمومي شركت كنندگان

 

× ×

درج نام و آرم سازمان در دكورهاي كنفرانس

× × ×

تخفيف ويژه كارشناسان و مديران در كارگاه‌هاي آموزشي جانبی ( 40% )

سطح1 : (حداكثر 6 نفر)         سطح2 : (حداكثر 5 نفر)        سطح3 : (حداكثر 3 نفر)

× × ×

اهداي لوح تقدير كنفرانس به سازمان/ شركت حامی

× × ×

درج آگهي سازمان با تخفيف ويژه در CD و ويژه نامه كنفرانس

× ×

 

تخفيف ويژه در اختصاص متراژ نمايشگاه     (سطح 2 : 50 % )   و (‌ سطح 3 : 25% )

× × ×

پذيرش مهمانان ويژه سازمان/ شركت ( تا سقف 5 نفر براي رده1، 3 نفر براي رده 2 و 2 نفر براي رده 3)

× × ×

درج نام و آرم سازمان در سايت كنفرانس

× × ×

درج نام و آرم سازمان در اطلاع رساني‌هاي كنفرانس(آگهي‌ها، بروشور، پوستر، خلاصه مقالات و ......)

 

 

×

مصاحبه با مديران و كارشناسان در خصوص موضوعات كنفرانس و درج در خبرنامه كنفرانس

 

 

×

حضور مدير نگهداري و تعميرات در ميز گردهاي تخصصي كنفرانس

 

× ×

اختصاص زماني براي ارايه تجارب موفق سازمان در زمينه نگهداري و تعميرات در زمان كنفرانس در پانل‌هاي تخصصي (حسب مورد با تاييد كميته علمی)

 

 

×

پخش تيزر تبليغاتي سازمان در زمان‌هاي مقتضي

× × ×

امكان برپايي تابلوهاي تبليغاتي سازمان در لابي محل برگزاري كنفرانس

 

ميزان حمايت سازمان‌ها و شرکت‌ها در رده‌هاى مختلف فوق الذکر به شرح زير خواهد بود:

  سطح 1 : به ميزان 500ميليون ريال

سطح 2 : به ميزان 300ميليون ريال

  سطح 3 : به ميزان 200 ميليون ريال

  • بديهى است ميزان خدمات متقابل به سازمان‌ها بر اساس انتخاب هر کدام از گزينه‌هاى مذکور خواهد بود.
  • سازمان‌هايى که خارج از سقف‌هاى مذکور نسبت به حمايت مالى از کنفرانس اقدام نمايند، مطابق ميزان حمايت مالى با توافق سازمان کنفرانس، از خدمات تبليغاتى بهره‌مند خواهند شد.

لطفا یک نامه رسمی از طرف سازمان به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود:

  تلفاکس :66165500/66165509/66165573