هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 3،950،000 تومان
  • دانشجویی : 1،200،000 تومان
لطفا برای ثبت نام در کنفرانس، به بخش ثبت نام مراجعه نمایید.