هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 2850000 تومان
  • دانشجویی : 900000 تومان
لطفا برای ثبت نام در کنفرانس، به بخش ثبت نام مراجعه نمایید.