ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

سید مهدی دربندی
دبیر اجرایی


محل برگزاری

تهران - خيابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف

سخنران کلیدی
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد

جایگاه پایش وضعیت CM در صنایع مختلف و ارتقا وضعیت موجود

هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 3000000 تومان
  • دانشجویی : 1500000 تومان