کارگاه
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
1 معرفی تکنیک نوین مدیریت روانکاری براساس وضعیت تجهیزات دوار 98/12/06 14:00 الی 15:30
2 باید‎ها و نباید‎ها ترموگرافی و کارگاه عملی 98/12/06 16:00 الی 17:30
3 تکنیک‌های هوش مصنوعی در تفسیر داده ‎های پایش وضعیت 98/12/06 16:00 الی 17:30
4 پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی از طریق آنالیز روغن 98/12/06 11:00 الی 12:30
5 دینامیک حباب و کاویتاسون 98/12/07 8:30 الی 10:00
6 نکات آنالیز ارتعاشات توربوژنراتورهای بزرگ 98/12/07 8:30 الی 10:00
7 ارایه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت روانکاری ماشین آلات در کارخانه‎ های صنعتی 98/12/07 8:30 الی 10:00
8 پایش وضعیت آنلاین بر مبنای آنالیز ارتعاشات در بستر پلتفرم (مپنا مکو) 98/12/07 8:30 الی 10:00
9 معرفی، شناسایی و روش‎های کاهش و حذف خطا در بازرسی ترموگرافی تجهیزات مکانیکی 98/12/07 10:30 الی 12:00
10 تخلیه جزیی 98/12/07 10:30 الی 12:00
11 تکنیک‌های هوش مصنوعی در تفسیر داده‎های پایش وضعیت 98/12/07 10:30 الی 12:00
12 پایش وضعیت روغن‎های توربین (بهران) 98/12/07 10:30 الی 12:00