ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

سمیه محمدی
دبیر اجرایی


دانشگاه صنعتی شریف

محل برگزاری

تهران، خیابان آزادی ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

سخنران کلیدی
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد
هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 2850000 تومان
  • دانشجویی : 900000 تومان
شرکت های حاضر در نمایشگاه