ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر غلامرضا راشد
ریاست کنفرانس

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعت نفت

دکتر مهدی بهزاد
دبیر اجرایی

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

محل برگزاری

خوزستان- دانشگاه صنعت نفت

سخنران کلیدی
David Mba
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد

بررسی چالش های پایش وضعیت در صنعت

هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 3500000 تومان
  • دانشجویی : 1700000 تومان