سرآغاز

نیاز به وجود یک نظام نگهداری و تعمیرات برای حفظ سلامت خط تولید از ابتدای راه اندازی واحدهای صنعتی مدرن وجود داشته است. در دهه‌های اخیر تحولات گسترده‌ای براساس تحقیقات مهندسین و محققین مختلف در بهبود كیفیت و كارایی این نظام در جهت عملکرد بهتر واحدهای صنعتی صورت گرفته است و استراتژیهای مختلفی برای این منظور به كار می‌رود.

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت تجهیز از تحولات بسیار مهم در استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات به شمارمی‌رود، كه در آن به كمک روش‌های مختلف پایش وضعیت و اطلاعات ثبت شده از تجهیز براساس وضعیت دستگاه درباره برنامه نگهداری و تعمیرات آن در آینده تصمیم‌گیری می‌شود. در راستای این تحول، در حال حاضر تحقیقات به سمت هوشمندسازی روش‌های پایش وضعیت به كمک توسعه الگوریتم‌های مختلف شناسایی عیب، تصمیم‌گیری و به حداقل رساندن نقش اپراتورها برای راه‌اندازی نسل چهارم نظام‌های نگهداری و تعمیرات سوق دارند. به گونه‌ای كه فرآیند تحلیل براساس روش‌های مختلف توسط نرم افزارها انجام گردد و تصمیمات لازم متناسب با سایر برنامه‌های واحد صنعتی ارائه شود تا در یک برنامه جامع بیشترین بهره اقتصادی را برای واحد صنعتی به بار آورد. به بیان دیگر، به كارگیری روش‌های پایش وضعیت باعث ارتقاء قابلیت اعتماد تجهیزات می‌شوند، از این رو خرابی‌ها و توقف‌های ناخواسته تجهیزات، که باعث ایجاد مشکل در خط تولید می‌شوند، با روش‌های پایش وضعیت به حداقل می‌رسد. در این راستا گردهمایی‌های متعددی سالانه در سراسر جهان به منظور تبادل آخرین دستاوردها و ارتباط بیشتر بین صنعتگران و دانشگاهیان انجام می‌شود.

با توجه به برگزاری سیزده دوره موفقیت آمیز کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی، مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت ارتعاشات بهرورش، چهاردهمین دوره کنفرانس در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 7 اسفند در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند. بر طبق سنوات و تجربیات برگزاری همایش‌های قبل، این بار نیز انتظار داریم تا با ارائه آخرین دستاوردهای ارزشمند خود در قالب مقالات، برگزاری کارگاه و میزگردهای تخصصی و یا شرکت در نمایشگاه باعث هر چه بهتر برگزار شدن کنفرانس شوید.