اخبار

بدینوسیله به اطلاع میرساند پانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ 4 و 5 خرداد ماه 1400 به صورت مجازی برگزار میگردد

اطلاعات لازم دراولین فرصت ممکن از طریق سایت، ایمیل و یا پیامک در اختیار شرکت کنندگان قرارد می‌گیرد.

امیدواریم با همکاری شما این کنفرانس در حد مطلوب برگزار گردد.

 با تشکر 

دبیرخانه کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی 


دانلود فایل