اخبار

با سلام و احترام 

جهت دریافت برنامه زمان بندی کنفرانس لطفا از سربرگ برنامه ها برنامه زمانبندی دو روزه کنفرانس را دانلود نمایید.

در نظر داشته باشید تمامی آدرس لینک های مربوط به اتاق های سمینار در این برنامه مشخص و تفکیک شده می باشد.  

شروع کنفرانس در روز اول از ساعت 8:40 الی 17:30 و در روز دوم از ساعت 8:30 الی 15:30 میباشد..

سمینار 1 :https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar1

سمینار 2: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar2

سمینار3: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar3

سمینار 4: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar4

 


دانلود فایل