اخبار

جدول تقویم آموزشی نیمسال اول مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف

 

عنوان دوره

تاريخ برگزاري

مدت دوره

مدرس

ظرفيت

هزينه (ريال)

محل برگزاري

پيش‌نياز

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

8 الی 10 خرداد ماه

یکشنبه الی سه شنبه

سه روز

دكتر بهزاد

دکتر روحاني

25 نفر

39،500،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

 

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 2

23 الی 25 خرداد ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

دكتر بهزاد

دکتر روحاني

25 نفر

39،500،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

بالانس ماشين‌آلات دوار

29 و 30 خرداد ماه

یکشنبه و دوشنبه

دو روز

دكتر بهزاد

دکتر ارغند

25 نفر

29،500،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

آنالیز مدال کاربردی

 11 و 12 تیر ماه

شنبه و یکشنبه

دو روز

دکتر موحدی

25 نفر

29،500،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

__

روتور دینامیک

12 الی 14تیر ماه

یکشنبه الی سه شنبه

 

سه روز

دکتر بهزاد

دکتر ارغند

15 نفر

56،000،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

 

نگهداری و تعمیر جعبه‌دنده‌های صنعتی

4 و 5 مرداد ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روز

مهندس نصیری

25 نفر

25،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 

همراستاسازی محور ها

11 و 12 مرداد ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روز

مهندس آسایش

12 نفر

27،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

__

پمپ- سطح 1

24 الی 26 مرداد ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس نسایی

15 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

ترموگرافی

1 و 2 شهریور ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روز

مهندس فاضل بخششی

25 نفر

19،500،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

 

کمپرسور سطح 1

 

7 الی 9 شهریور ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس نسایی

15 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي‌شريف

 

نگهداری و تکنولوژی بیرینگ غلتشی

14 الی 16 شهریور ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس شهنی زاده

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 

آنالیز خرابی و روانکاری بیرینگ غلتشی

21 الی 23 شهریور ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس شهنی زاده

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 


دانلود فایل