اخبار

به نویسندگان مقالات برتر در زمینه های مختلف پایش وضعیت مانند

* آنالیز ارتعاشات

*آنالیز روغن

* ترموگرافی

* آلتراسوند

 توسط حامیان کنفرانس، شرکت های محترم آزمون های غیر مخرب پیشرفته، البرزتدبیرکارن، توان کاونت، صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک) و مرکز پایش وضعیت  هدایایی تقدیم خواهد شد.