اخبار

لیست دوره های آموزشی نیمسال دوم مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف

 

عنوان دوره

تاريخ برگزاري

مدت دوره

مدرس

ظرفيت

هزينه (ريال)

محل برگزاري

پيش‌نياز

مدیریت ریسک آسیب اسکلتی- عضلانی و استرس شغلی در کارکنان مجموعه‌های صنعتی

19 الی 21 مهرماه

سه شنبه الی پنجشنبه

سه روزه

دکتر ارجمند

مهندس محسنی

25 نفر

38،500،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

کمپرسور سطح 1

25 الی 27 مهر ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روزه

دکتر مرادی

15 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

پمپ- سطح 1

3 و 4 آبان ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

مهندس آسایش

15 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

ترموگرافی سطح یک

16 الی 18 آبان ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روزه

مهندس فاضل بخششی

25 نفر

49،500،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

استراتژی‌های کنترل صدا در صنعت

1 و 2 آذر ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

دکتر علی محمدی

دکتر محمدی

15 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

همراستاسازی محور ها

16 و 17 آذر ماه

چهارشنبه و پنجشنبه

دو روزه

مهندس آسایش

12 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

__

 

نگهداری و تعمیر کمپرسور اسکرو

 

22 الی 24 آذر ماه

سه شنبه الی پنج شنبه

سه روزه

دکتر مرادی

15 نفر

49،500،000

تهران

دانشگاه صنعتي‌شريف

 

سرویس دوره‌ای و پپیشگیرانه تجهیزات الکتریکی

29 و 30 آذر ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

مهندس فاضل بخششی

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

 

آنالیز مدال کاربردی

13 و 14 دی ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

دکتر موحدی

25 نفر

37،000،000

تهران

دانشگاه صنعتي شريف

__

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

20 الی 22 دی ماه

سه شنبه الی پنجشنبه

سه روزه

دكتر بهزاد

دکتر روحاني

25 نفر

55،000،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

 

نگهداری و تعمیر جعبه‌دنده‌های صنعتی

27 و 28 دی

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

مهندس نصیری

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 

نگهداری و تکنولوژی بیرینگ غلتشی

4 و 5 بهمن ماه

سه شنبه و چهارشنبه

دو روزه

مهندس شهنی زاده

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 

آنالیز خرابی و روانکاری بیرینگ غلتشی

18 و 19 بهمن ماه

سه شنبه وچهارشنبه

دو روزه

مهندس شهنی زاده

25 نفر

35،000،000

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

 

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 2

9 الی 11 اسفند

سه شنبه الی پنجشنبه

سه روزه

دكتر بهزاد

دکتر روحاني

25 نفر

55،000،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

بالانس ماشين‌آلات دوار

14 و 15 اسفند ماه

یکشنبه و دوشنبه

دو روزه

دكتر بهزاد

دکتر ارغند

25 نفر

39،500،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

آناليز ارتعاشات ماشينها- سطح 1

روتور دینامیک

22 الی 24 اسفند ماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روزه

دکتر بهزاد

دکتر ارغند

15 نفر

69،000،000

مرکز پایش وضعیت

دانشگاه صنعتي شريف

 


دانلود فایل