اخبار

نتایج داوری مقالات باقی مانده کنفرانس پابش وضعیت و عیب یابی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

مقالات پذیرفته شده در بخش پوستری

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

1

CMFD2023-005

پايش وضعیت و عیبيابي گیربکس صنعتي

2

CMFD2023-0022

"پایش میزان افتادگی میل پیستون و عوامل موثر بر آن در کمپرسورهای رفت و برگشتی افقی

3

CMFD2023-0067

بررسی لزوم طراحي يك سيستم پشتيباني از تصميم گيري جهت تخصيص استراتژي هاي سه گانه "اصلاحي، پيشگيرانه و پيشبينانه" به نگهداری و تعمیرات تجهیزات

4

CMFD2023-0070

بهینه سازی تریم شیر کنترل LV2401A/B شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بروش CFD

5

CMFD2023-0072

آشنایی با بگ فیلترها درجهت عیب یابی و بهبود شرایط عملکردی درصنعت سیمان

 

مقالات پذیرفته شده در بخش شفاهی

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

1

CMFD2023-007

سه موردكاوی از دستاوردهای بهرهگیری همزمان از تکنیک های آنالیز ارتعاشات، ترموگرافي و آكوستیک امیشن در عیب يابي تجهیزات دوار

2

CMFD2023-0015

تخمين عمر باقيمانده ايمپلرهاي كمپرسور سنتز

3

CMFD2023-0018

كاهش ارتعاشات ناشي از پديده رزونانس در الكتروپمپ افقي با استفاده از اصلاح سازه نگهدارنده لوله خط دهش

4

CMFD2023-0019

تحلیل عددی تاثیر پارامترهای مختلف در شرايط روانکاری و احتمال سايش در چرخ دنده ها در سه گروه روغن پايه متداول در صنعت

5

CMFD2023-0039

تخمین دمای گازهای خروجی توربین گاز بر اساس زاویه چرخش با هدف پایش سلامت سیستم احتراق

6

CMFD2023-0060

تجربه صنعتی در استفاده از پوشش کامپوزیتی بلزونا برای اصلاح موقت لقی مکانیکی یاتاقان غلتشی

7

CMFD2023-0069

تخمين مقادیر دقيق فرکانس و دامنه هارمونیک‌های موجود در سیگنال ارتعاشی از داده‌های طيف فركانسي

8

CMFD2023-0071

بررسی علل شکست پره توربین بخار واحد CTA1 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

9

CMFD2023-0073

تاثير پايش وضعيت در نگهداري و تعميرات مبتني برCM  روي باس­داكت ژنراتور520 مگاولت آمپر