اخبار

لیست کارگاه های آموزشی کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی به شرح ذیل اعلام میگردد

 

تاریخ ارائه

عنوان

سازمان

نام و نام خانوادگی

ردیف

سه شنبه

2 اسفندماه 1401

نقش مهندسی قابلیت اطمینان در مهندسی نت

دانشگاه الزهرا

دکتر صنیعی منفرد

1

سه شنبه

2 اسفندماه 1401

گردآوری و تبادل داده های قابلیت اطمینان و نگهداری  و تعمیرات مبتنی بر استاندارد ISO14224

شرکت رازک پژوهش

مهندس هوشنگ رستمیان

2

سه شنبه

2 اسفندماه 1401

آنالیز و عیب یابی ماشین های- مثال های موردی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بهزاد

3

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

تخمین عمر مفید باقی مانده یاتاقان های غلتشی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه زنجان

دکتر بهزاد،  

دکتر ارغند

4

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

آنالیز جریان موتورهای القایی، روشی کار آمد و غیر مداخله گر

نیروگاه شهید منتظری

مهندس احمد امیری

5

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

کاربرد اولتراسونیک در عیب یابی تجهیزات

دانشگاه صنعتی شریف، غیرمخرب پیشرفته

دکترسمیه‌محمدی،

مهندس فتحی

6

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

پیاده سازی قابلیت شناسایی و ردیابی تجهیزات به منظور مدیریت چرخه عمر و بهینه سازی پایش وضعیت

فولاد مبارکه اصفهان

مهندس محسن کفیل

7

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

تحلیل و ارزیابی نتایج گاز کروماتوگرافی در ترانسفورماتورها

پایش وضعیت یکتا شرق (پویش)

مهندس کیومرث مسعودی

8

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

آشنایی با تکنیک های انتخاب روانکار مناسب برای تجهیزات دوار

فولاد خوزستان

مهندس علیزاده

9

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

عیب یابی ماشین های دوار به کمک استتسکوپ (گوشی الکترونیکی) و استروبوسکوپ

فولاد گیلان

مهندس محمدجواد اسماعیل پور

10

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

آشنایی با ساختار دوربین های ترموگرافی

نیروگاه منتظرقائم

مهندس فاضل بخششی

11

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

گذری بر نیروهای تولیدی در پمپ های سانتریفیوژ

پالایشگاه اصفهان

مهندس کریمی

12

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

ریشه یابی عدم موفقیت در برخی برنامه های TCM

فراپایش باختر

مهندس احمد کندی

13

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

پایش وضعیت برخط و عیب یابی کمپرسورهای رفت و برگشتی

شرکت بیتال

 

مهندس کاویانی و مهندس دوانی

14

چهارشنبه

3 اسفندماه 1401

Maintenance and Commissioning

Hansen Gearbox Company

Hansen Gearbox Company

15