اخبار

بر اساس تصمیم کمیته راهبری کنفرانس و صلاحدید دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر عدم برگزاری کنفرانس در روزهای 6 و 7 اسفند ماه 98 به دلایل سلامت اجتماعی و بهداشتی، برگزاری کنفرانس به تاریخ دیگری موکول می‌شود.


دانلود فایل