اخبار

بر اساس تصمیم کمیته راهبری کنفرانس و صلاحدید دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر عدم برگزاری کنفرانس در روزهای 6 و 7 اسفند ماه 98 به دلایل سلامت اجتماعی و بهداشتی، برگزاری کنفرانس به تاریخ دیگری موکول می‌شود.

به منظور تشویق و نیز قدردانی از زحمات محققین و نویسندگان مقالات، جوایز به شرح ذیل توسط حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس به آثار برگزیده اهدا میشود. 1- نحوه انتخاب مقالات برگزیده در هر زمینه بر اساس بالاترین نمره از جمع بند 1-1 و 1-2 1-1- میانگین نمره دو داور در مرحله داوری با ضریب 70% 1-2-میانگین نمره داوران در جلسه ارائه شفاهی با ضریب 30% 2- شرح جوایز: 1-2- شرکت پارسی تک: 6 قطعه نیم سکه به مقالات برگزیده در زمینه آنالیز ارتعاشات و CM 2-2- شرکت البرز تدبیرکاران: دو قطعه نیم سکه و یک قطعه ربع سکه به مقالات …

صفحه