سرآغاز

نیاز به وجود یک نظام نگهداری و تعمیرات برای حفظ سلامت خط تولید از ابتدای راه اندازی واحدهای صنعتی مدرن وجود داشته است.

ادامه مطلب
اخبار

لیست مقالات برتر هفدهمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی به پیوست تقدیم میشود 

برنامه زمان بندی  دو روزه  کنفرانس به پیوست تقدیم میشود   

لیست کارگاه ها آموزشی هفدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی تقدیم میگردد. زمان دقیق ارائه به زودی در سایت اعلام خواهد شد پوستر تمامی کارگاه ها قابل دانلود میباشد. زمان ارائه عنوان سازمان نام و نام خانوادگی ردیف سه شنبه 1 اسفند ماه Machine learning used in conditioned monitoring systems mcmonitoring Mr. François Berset 1 سه شنبه 1 اسفند ماه تحلیل بر روش های کلاسیک عیب یابی در کمپرسورهای رفت و برگشتی و ارایه راه حل مدرن آراز صنعت آسیا دیتال مهندس احمد کاویانی، مهندس حسین مختاری 2 سه شنبه 1 اسفند ماه تجزیه و تحلیل ریشه ای …

نتایج داوری مقالات کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی طبق جدول پیوست اعلام می شود. یادآور میگردد چاپ مقالات در کتایچه کنفرانس و ثبت در سامانه ISC نیازمند ثبت نام نویسندگان محترم مقالات در کنفرانس میباشد.  

ضمن تشکر از نویسندگانی که مقاله ارسال نموده اند، با توجه به درخواست تعدادی از نویسندگان آخرین مهلت ارسال مقاله 29 دی ماه می باشد و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.  

صفحه