اخبار

سخنرانی Dr. Farbod Khoshnoud  از California State Polytechnic University  عنوان سخنرانی :  Recent Development In Condition Monitoring Farbod Khoshnoud Resume  

با سلام و احترام  جهت دریافت برنامه زمان بندی کنفرانس لطفا از سربرگ برنامه ها برنامه زمانبندی دو روزه کنفرانس را دانلود نمایید. در نظر داشته باشید تمامی آدرس لینک های مربوط به اتاق های سمینار در این برنامه مشخص و تفکیک شده می باشد.   شروع کنفرانس در روز اول از ساعت 8:40 الی 17:30 و در روز دوم از ساعت 8:30 الی 15:30 میباشد.. سمینار 1 :https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar1 سمینار 2: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar2 سمینار3: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar3 سمینار 4: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/cmfd2020seminar4  

لطفا برای مشاهده فایل مقالات پوستری به لینک زیر مراجعه فرمایید. با تشکر دبیرخانه کنفرانس

جهت ارائه مقالات شفاهی از فایل زیر استفاده نمایید.

جهت ارائه مقالات پوستری از فابل زیر استفاده نمایید.